Mini Muzeum

Historia

Pomysł stworzenia zbioru żabek, które mogłyby cieszyć oko zwiedzających, powstał w głowie kustosza placówki, p. Andrzeja Jendrycha, na początku 2007 roku. Udało mu się przekonać do swojego projektu władze Gminy Żabia Wola, które w lutym 2007 roku udostępniły na potrzeby muzeum salę, mieszczącą się na piętrze Domu Kultury w Żabiej Woli. Dyrektor Domu Kultury, p. Danuta Wiczuk – Nowajczyk, od chwili przygotowań sali sprawowała pieczę nad pracami mającymi na celu realizację projektu. Komitet Organizacyjny (Mini) Muzeum Żaby, działając w początkowym składzie: Andrzej Jendrych, Danuta Wiczuk – Nowajczuk, Halina Krajewska, rozesłał pisma do parków narodowych w całej Polsce. Korzystając z Dnia Ziemi w Warszawie, otrzymał sporo materiałów ilustracyjno – tekstowych. Komitet zwrócił się także do znanych ludzi – mieszkańców gminy – o udział w Komitecie Honorowym. Na jego czele stanął Wojciech Siemion – popularny artysta, aktor i muzealnik.

Nawiązaliśmy kontakty z ludźmi i organizacjami związanymi z ekologią, jak również – konkretnie – problemami żab, a także z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Inny typ działania wymagał dotarcia do posiadaczy żabich figurek, które zawsze budzą zainteresowanie zwiedzających. Zaapelowaliśmy do ofiarodawców, a ci przekazali nam pojedyncze egzemplarze lub kilka do kilkunastu sztuk. Część eksponatów (około 100 sztuk) jest wypożyczona i podlega zwrotowi. Akcja kontynuowana do dziś przynosi bardzo dobre rezultaty. Muzeum jest również w posiadaniu cennych książek – w tym pierwszego polskiego wydania podręcznika o żabach z 1926 roku, ilustracji oraz ilustrowanych tekstów popularno – naukowych.

(Mini) Muzeum Żaby w Żabiej Woli, liczące około 400 eksponatów, rozpoczęło swą działalność 21 maja 2007 roku, od samego początku budząc duże zainteresowanie wśród społeczności lokalnej oraz turystów zgromadzonych na obchodach „Dni Żabiowolskich”. Ciepłe przyjęcie zaowocowało promocją (M)MŻ w najlepszy z możliwych sposobów: osoby, które raz zobaczyły nasz zbiór, opowiadają o nim swoim przyjaciołom i – niejednokrotnie – przysyłają nam napotkane przez siebie Żabki, które po uprzednim opisaniu (żadna przysłana do nas Żabka nie jest anonimowa) zostają umieszczone w gablocie.

Z uwagi na rozrost kolekcji, w 2008 roku (Mini) Muzeum Żaby otrzymało drugą salę, będącą równocześnie pomieszczeniem wykładowym. Umieszczone tam eksponaty tworzą odrębny klimat, jednocześnie współgrając z charakterem pierwszej sali. Drugie pomieszczenie przystosowane jest do ewentualnego powiększenia kolekcji.

Na dzień dzisiejszy (Mini) Muzeum Żaby liczy ponad 1600 eksponatów, będących darami od turystów i osób zaprzyjaźnionych. Akcja powiększania zbiorów trwa nadal i być może za kilka lat uda nam się stworzyć największą kolekcję w Polsce…

Skip to content