KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY 2024

25 sierpnia Cały dzień


W ramach kultywowania tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów ogłaszamy KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY, który jest wspaniałą okazją nie tylko do podtrzymania pięknej tradycji dożynkowej, ale też zaprezentowania swojego talentu i kreatywności.

Do konkursu można zgłaszać wieńce dożynkowe przygotowane przez: sołectwa, stowarzyszenia, szkoły, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne lub inne organizacje bądź grupy nieformalne działające w danej wsi, ale też osoby prywatne z terenu Gminy Żabia Wola.

Rozstrzygnięcie i wyłonienie najpiękniejszych wieńców dożynkowych nastąpi podczas Święta Chleba w dniu 25.08.2024 r.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem zamieszczonym poniżej oraz wypełnieniem Karty Zgłoszeniowej, na którą czekamy do 19.08.2024 r. wraz z załącznikami (oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetwarzania danych osobowych w ramach organizacji konkursu i formularzem zgody na ich przetwarzanie). Dostarczyć je można:

  1. za pomocą maila: domkultury@dkzabiawola.pl
  2. bezpośrednio do biura Domu Kultury w Żabiej Woli w godzinach pracy naszej placówki
    (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00)
  3. drogą pocztową na adres: Dom Kultury w Żabiej Woli ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola (decyduje data wpływu do Organizatora).

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Każdy z uczestników może zgłosić jeden własnoręcznie wykonany wieniec.

Każdy wieniec powinien posiadać kartkę zawierającą nazwę wykonawcy, a jego konstrukcja powinna umożliwiać samodzielne przenoszenie lub przewiezienie na wózkach przez reprezentantów delegacji wieńcowych.

Wieńce dożynkowe zgłoszone do udziału w konkursie zostaną zaprezentowane w dniu 25 sierpnia 2024 roku w czasie dożynkowej Mszy Świętej w kościele NMP w Żelechowie oraz obchodów Święta Chleba w siedzibie Domu Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27.

Organizatorzy przyznają nagrody dla trzech najlepszych prac. Ponadto każda grupa dożynkowa otrzyma dyplom za uczestnictwo w konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.


Dokumenty do pobrania:

/// REGULAMIN

/// KARTA ZGŁOSZENIOWA

/// ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

/// OGÓLNA KLAUZULA INFO


Dom Kultury w Żabiej Woli / Warszawska 27 / 25 08 2024

Dom Kultury w Żabiej Woli

Warszawska 27
Żabia Wola, Mazowieckie 96-321 Poland
+ Google Map
Skip to content