Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Kultury w Żabiej Woli

Informujemy uprzejmie, że obecnie prowadzone są prace mające na celu zabezpieczenie archiwalnej treści serwisu i dokonanie uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej na nowej platformie sprzętowo – programowej administrowanej przez Ministra Cyfryzacji w ramach projektu Scentralizowanego Systemu BIP. Proces migracyjny został zapoczątkowany wg stosownych procedur w grudniu 2023 r. złożonym wnioskiem kwalifikacyjnym i oczekuje na akceptację Ministra Cyfryzacji.

Mając na celu zapewnienie ustawowego obowiązku dostępu do informacji publicznej udostępniamy Państwu możliwość skorzystania z kanału mailowego do złożenia w trybie Wniosku o dostęp do informacji publicznej w zakresie swoich potrzeb informacyjnych lub odwiedzenia naszej placówki w celu źródłowego zapoznania się z dokumentami na miejscu po uprzednim skutecznym kontakcie z redaktorem BIP pod numerem tel. 46 857 82 60 lub mailem: domkultury@dkzabiawola.pl.

Skip to content