Remont żabiowolskiego dworku dobiegł końca

Wykonawcy zakończyli prace remontowe zgodnie z harmonogramem. Odbiór końcowy inwestycji został pozytywnie zaopiniowany przez  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który osobiście uczestniczył w czynnościach odbiorowych.

Zadanie dofinansowane było z programu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 finansowaną z Samorządu Województwa Mazowieckiego.        

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *