Wesoła Wola (Żabia Wola)

dom kultury rysunek ostrzejszy

     Dziś Żabia Wola (1406 Libertas Oyrzanoviensis 1473, Osrzonowska Volya, 1474 Wyeszola Wola, Veszola vola, Vola Vessola), przed 1473 rokiem część Ojrzanowska Wola. W 1481 roku należała do nowego powiatu warszawskiego; 1580 – parafia Ojrzanów (Żelechów).

     Własność szlachecka.

     W 1473 i 1474 – Wesoła Wola jest własnością Ojrzanowskich.

     W 1473 Andrzej biskup poznański przeznacza dziesięcinę miedzy innymi ze świeżo lokowanej Wesołej Woli dla Kościoła w Żelechowie; w 1474 pleban z Żelechowa rezygnuje z dziesięciny z Wesołej Woli na rzecz parafii w Tarczynie.

     1481 – książe Bolesław V zwalnia Mikołaja chorążego zakroczymskiego i jego brata Jana z Ojrzanowa od płacenia kar sądowych, a ich kmieci z Ojrzanowa, Dąbrówki, Zarębów, Kaleni, Wesołej Woli, Zalesia, Żelechowa oraz części Siestrzeni od prac przy starych i nowych grodach

     W tymże roku, książe Bolesław V nadaje prawa chełmińskie na Ojrzanów, Zaręby, Kaleń, Wesołą Wolę, Zalesie, Żelechów, Dąbrówkę oraz na dział w Siestrzeni z czynszem książęcym po 3 grosze w półgroszach z 1 własnością osobową 1526 czynsz książęcy z Ojrzanowa, Żelechowa, Kaleni, Zarębów, Wesołej Woli i Zalesia po 6 groszy z 1 własności osobowej został darowany.

     1517 – Jan z Ojrzanowa i jego poddani między innymi z Wesołej Woli biorą udział w najeździe na dwór proboszcza warszawskiego w Tarczynie;

      1519 – Jan, syn zmarłego Jana z Ojrzanowa sprzedaje z prawem odkupu czynsz roczny z Jawornika, Cierpiąt i Wesołej Woli na ufundowanie ołtarza w kościele parafialnym w Tarczynie;

     1526 – testament Jana Ojrzanowskiego, cześnika liwskiego, starosty warszawskiego obejmuje pewne sumy oraz dobra Ojrzanów, Żelechów, Kaleń, Wesoła Wola, Zalesie, Rakowiec, Powsinek w ziemi warszawskiej. Wtedy też w Wesołej Woli 8 własności osobowych to własność skarbnika Ojrzanowskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz