Grzmiąca

Kopiuj  z Grzmiaca rys      Grzmiąca pisana była w 1428 roku – Grzmancza, 1447 Grzmyancza, 1470 Grzyacza, 1471 Grzmyącza. W 1447 roku należała do dystryktu warszawskiego; 1526 powiat tarczyński; 1580 parafia Skuły. Własność szlachecka.

     Już w 1399 roku książę Ziemowit nadał wsi prawo chełmińskie.

    1447 – książę Bolesław V daje Jarosławowi Grzmiąckiemu z Grzmiącej przywództwo prawem niemieckim na Grzmiącej, zwalnia kmieci od pracy przy starych grodach i uwalnia Jarosława od kar sadowych;

     1471 – Mikołaj z synem Tomaszem z Kopanej winni są zapłacić 300 kóp w półgroszach Michałowi synowi Andrzeja z Kopanej, gdy oswobodzą dobra Grzmiącej od (roszczeń) Gotarda z Grzmiacej; jeśli nie oswobodzą, tracą Rembertów i Kopaną i winni oddać dokumenty tyczące się nabycia tych dóbr;

     1477 – Michał, cześnik warszawski, odstępuje dobra w Grzmiacej, trzymane w zastawie od Gotarda z Grzmiącej, Tomaszowi i Mikołajowi;

     1487 – Grzmiaca graniczy z dobrami Skuły; las Bukowy w dobrach Skuły między granicami Osowca, Kaleni, i Grzmiącą;

     1505 – Abraham z Grzmiącej, brat stryjeczny Jakuba, Jana i Stanisława (Grotów herbu Rawa), braci z Wyczołek, kupuje od nich ½ część w Ustanowie Mleczkowie w ziemi czerskiej, nabytą od Jana Miłobędzkiego;

     1506 – Abraham z Grzmiącej daje 10 kóp groszy w półgroszach posagu swej siostrze Katarzynie, żonie Jakuba syna Cedry z Błażejowi w ziemi rawskiej.

     W 1510 – Abraham Grzmiącki z Grzmiącej posiada herb Rawa, w 1526 zapisuje na swoich dobrach Grzmiąca i Nosy sumę dla kaplicy Świętego Leonarda w Liwie;

    W 1447 – czynsz książęcy wynosił z Grzmiącej 4 grosze z 1 własności osobowej zaś w 1526 – 6 groszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz