Miejscowości naszej gminy

Pierwsze zapisane fakty

     Tereny naszej obecnej gminy zaczęły się rozwijać w XIII/XIV wieku. Powstały wsie,  które otrzymały nadania, zapisy, dokumenty. Z tego czasu pochodzą pierwsze informacje. Już w XV wieku jest ich stosunkowo wiele. W naszym opracowaniu przytaczamy najważniejsze z zapisów, ich komplet znajdzie się w bibliografii. Można ten czas przyjąć jako początek naszej historii.