LATO Z PRZYGODĄ

Zapraszamy dzieci polskie i ukraińskie* w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Żabia Wola do udziału w bezpłatnym projekcie wakacyjnym „Lato z Przygodą”. Przewidujemy mnóstwo atrakcji i dobrej zabawy. W ramach projektu zaplanowane zostały m.in.:
• warsztaty plastyczne
• zajęcia taneczno-ruchowe
• autokarowa wycieczka „Poznaj ciekawe miejsca w okolicy”
• zajęcia hipoterapii dla dzieci w stajni połączone z całodzienną
integracją (ognisko, zabawy na powietrzu i in.)
• warsztaty kulinarne.
Na zakończenie projektu przewidujemy prezentację dokonań
uczestników (wystawa prac plastycznych, pokaz taneczny i in.),
koncert oraz przedstawienie teatralne dla uczestników projektu.
Uwaga! Opiekunowie prawni dzieci przystępujących do projektu
zobowiązują się do zadbania o udział dzieci we wszystkich
przewidzianych aktywnościach.
Zapisy do dnia 30.06.2022:
Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, tel. 46 857 82 60
e-mail: zapisy@dkzabiawola.pl Ilość miejsc ograniczona!
* o statusie uchodźcy (osoby, które przekroczyły granicę polską po 24.02.2022)