Od stycznia 2018 roku rozpoczęliśmy działalność 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W ŻABIEJ WOLI!

Zapisy przyjmujemy w siedzibie Domu Kultury w Żabiej Woli

Niezbędne dokumenty:

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żabiej Woli

Deklaracja Słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żabiej Woli