Podstawowe zadania

Do podstawowych zadań ośrodka należy:

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • ustalanie i organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych w gminie;
 • popieranie rozwoju społecznych towarzystw kulturalnych i innych form działalności społeczno-kulturalnej;
 • prowadzenie działalności kulturalno-wychowawczej, artystycznej rozrywkowej oraz zapewnienie współpracy.

 

  Zadania te ośrodek realizuje poprzez:

 • organizację spektakli, koncertów, wystaw, odczytów i kiermaszy;
 • organizowanie konkursów, warsztatów, przeglądów i spotkań prezentujących osiągnięcia kulturalne poszczególnych osób, grup, kół i placówek;
 • prowadzenie ognisk artystycznych, klubów zainteresowań;

Ośrodek może prowadzić inną działalność w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>